9.3 SİNTİNE SEPARATÖRÜNÜN KULLANIM KOŞULLARI

9.3 SİNTİNE SEPARATÖRÜNÜN KULLANIM KOŞULLARI

Sintine separatörü, gemilerin çevresel etkilerini minimize etmek ve deniz suyuna yayılmasını engellemek amacıyla kullanılan bir cihazdır. Kullanım koşulları, gemi türüne ve büyüklüğüne göre değişebilir. İşte bu koşulların daha detaylı açıklamaları:

 1. Gemi Türüne Göre Kullanım Koşulları: a. Tankerler: Tanker gemileri, genellikle sıvı kargo taşıdıkları için sintine separatörü kullanımında özel öneme sahiptir. Bu gemilerde sintine separatörü, yük tanklarının basılması işlemi için kullanılır. Tankerlerin yük tanklarında biriken su ve katı atıklar, sintine separatörü aracılığıyla ayrıştırılır ve denize zarar vermeden deşarj edilir. b. Diğer Gemi Türleri: Diğer gemi türleri, sintine separatörünü makina dairesindeki yağlı su atıklarının (sintinenin) basılması için kullanır. Bu, geminin motorlarından kaynaklanan yağlı suyun ayrıştırılması ve temiz suyun denize deşarj edilmesi anlamına gelir.
 2. Gemi Büyüklüğüne Göre Kullanım Koşulları: a. Büyük Gemiler: Büyük gemiler, genellikle daha fazla sintine üretirler ve daha büyük kapasiteli sintine separatörlerine ihtiyaç duyarlar. Bu gemilerde sintine separatörleri, büyük hacimlerde yağlı suyu işleyebilir ve ayrıştırabilir. b. Küçük Gemiler: Küçük gemiler, daha az sintine üretirler ve daha küçük kapasiteli sintine separatörlerine ihtiyaç duyarlar. Bu tür gemilerde, geminin boyutlarına uygun daha küçük separatörler kullanılır.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, gemi endüstrisindeki kuralların ve düzenlemelerin zamanla değişebileceğidir. Bu nedenle gemi sahipleri ve işletmecileri, güncel yönetmeliklere ve çevresel standartlara uymak için düzenli olarak güncellemeleri takip etmelidirler.

Sonuç olarak, sintine separatörünün kullanımı gemi türüne ve büyüklüğüne göre farklılık gösterir ve çevresel koruma amaçlarıyla deniz kirliliğini önlemek için önemlidir.

Tablo 9.1 ve Tablo 9.2 gibi resmi kaynaklardaki koşullar, genellikle uluslararası denizcilik kuruluşları tarafından belirlenen standartlara dayanır. Bu standartlar, deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla oluşturulur.

Sintine separatörünün kullanım koşulları ayrıca şu detayları içerebilir:

 1. Sintine Separatörünün Bakımı ve İzlenmesi: Gemi sahipleri ve işletmecileri, sintine separatörünün düzenli bakımını yapmalı ve işletimini izlemelidir. Bu, cihazın etkin ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.
 2. Sintine Atıklarının Kaydedilmesi: Gemilerde üretilen sintine atıkları, ayrıntılı kayıtlarla belgelenmelidir. Bu kayıtlar, denetimler ve denizcilik otoriteleri tarafından talep edildiğinde sunulabilir.
 3. Sintine Atıklarının Deşarj Edilme Noktaları: Sintine atıklarının denize deşarj edilme noktaları, çevresel düzenlemelere ve uluslararası denizcilik standartlarına uygun olmalıdır. Denize deşarj noktalarının geminin hızına ve pozisyonuna göre ayarlanabilen özel cihazlarla donatılması gerekebilir.
 4. Çevresel Duyarlılık: Sintine separatörünün kullanımı sırasında gemi personeli, çevresel duyarlılık göstermelidir. Atık deşarjının çevresel etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır.
 5. Denetimler ve Sertifikalar: Gemi, sintine separatörünün düzenli denetimlerini geçmeli ve gerekli sertifikalara sahip olmalıdır. Bu sertifikalar, geminin uluslararası sularda seyir yapabilmesi için gereklidir.
 6. Yerel ve Ulusal Kurallar: Ayrıca, gemi operasyonlarının gerçekleştirildiği bölgeye göre yerel ve ulusal düzenlemelere de uymak önemlidir. Bazı bölgeler, deniz çevresini daha fazla korumak amacıyla daha katı kurallar ve yönetmelikler uygulayabilir.

Sintine separatörü kullanımı, denizcilik sektöründe çevresel sürdürülebilirliği destekleyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle gemi sahipleri ve personeli, kullanım koşullarına ve düzenlemelere tam uyum sağlamalı ve deniz kirliliğinin önlenmesi için gereken adımları atmaya devam etmelidir.

 1. Atık Ayrıştırma ve İşleme Süreci: Sintine separatörleri, su ve katı atıkları ayrıştırma işlemi için kullanılır. Bu ayrıştırma işlemi, genellikle yağlı suyu, su ve katı atıklardan ayırarak temiz suyun denize deşarj edilmesini sağlar. Bu süreç, atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini amaçlar.
 2. Denetim ve İzleme Yetkilileri: Denizcilik düzenlemeleri, gemi atıklarını denetlemek ve izlemek için çeşitli yetkililer ve denetim kuruluşları oluşturmuştur. Bu kuruluşlar, gemi operasyonlarını düzenli olarak denetler ve gemi sahiplerine uyum konusunda rehberlik eder.
 3. Yenilikçi Teknolojiler: Gemi endüstrisi, sintine separatörleri ve atık yönetimi teknolojileri konusunda sürekli olarak yenilikler yapmaktadır. Bu, daha verimli ve çevre dostu çözümlerin geliştirilmesini sağlar.
 4. Çevre Duyarlılığı Eğitimi: Gemi personeli, çevre duyarlılığı eğitimi almalıdır. Bu eğitim, atık yönetimi, deniz kirliliği önleme, tehlikeli maddelerin güvenli kullanımı ve deniz ekosistemi koruma konularında bilinçlenmeyi amaçlar.
 5. Acil Durum Planları: Gemi sahipleri, sintine separatörü arızaları veya atık sızıntıları gibi acil durumlar için planlar geliştirmelidir. Bu planlar, çevresel felaketlerin önlenmesine ve etkilerinin minimize edilmesine yardımcı olur.
 6. Raporlama Yükümlülükleri: Gemi sahipleri ve işletmecileri, atık deşarjları ve sintine separatörü ile ilgili olayları ilgili otoritelere rapor etmekle yükümlüdür. Bu raporlar, atık yönetimi ve çevresel izleme amacıyla kullanılır.
 7. Uluslararası Sözleşmeler ve Anlaşmalar: Uluslararası denizcilik düzenlemeleri, gemi atıklarının denize deşarjını düzenleyen bir dizi anlaşma ve sözleşmeyi içerir. Bu anlaşmalar, deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için uluslararası işbirliğini teşvik eder.

Sintine separatörlerinin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle gemi operatörleri, bu konularda gereken dikkati ve sorumluluğu göstermelidirler.