9. Sintine Separatörü (Yağlı Su Ayrıştırıcısı)

9. Sintine Separatörü (Yağlı Su Ayrıştırıcısı)

Gemilerin makina dairesi sintine sularının temizlenmesi ve denize deşarj edilebilir hale getirilmesi için kullanılan cihazlara “sintine separatörü” veya “yağlı su ayrıştırıcısı” denir. Bu cihazlar, gemilerin çeşitli bölgelerinden toplanan kirli ve yağlı suyun içinde bulunan katı partiküllerin ve yağların ayrıştırılmasını sağlar. Ayrıca, bu cihazlar, denize boşaltılan suların deniz çevresine zarar verme riskini en aza indirmek amacıyla bu suların içinde bulunan yağların ve diğer zararlı maddelerin konsantrasyonunu 15 ppm (milyonda parçacık) değeri altına düşürerek denize basmaya uygun hale getirir.

Bu cihazlar, gemilerin aşağıdaki bölgelerinden toplanan suları temizler:

 1. Makina Dairesi Sintine Kuyuları: Gemilerin motorlarının çalıştığı bölgelerden gelen kirli suyun toplandığı yerlerdir.
 2. Ambar Sintine Kuyuları: Gemilerin yük taşıdığı bölgelerden gelen suları toplar.
 3. Boru Tüneli: Boru hatlarından gelen sintine sularını işler.
 4. Koferdam: Deniz suyu ile temas eden bölgelerden gelen suların temizlenmesi için kullanılır.
 5. Sintine Tankları: Bu tanklar, gemilerin çeşitli bölgelerinden gelen sintine sularının geçici olarak depolandığı yerlerdir.

Sintine separatörleri veya yağlı su ayrıştırıcıları, bu suların içinde bulunan katı maddeleri, yağları ve diğer kirleticileri ayrıştırarak temiz suyu denize deşarj etmeye uygun hale getirir. Bu işlem, deniz çevresine zarar vermeden gemilerin sintine sularını atmasına olanak tanır ve çevresel koruma amacı taşır. Bu nedenle OW (Oil Water) Separator veya OW Separator olarak da adlandırılırlar ve 15 ppm sınırı, bu sulardaki zararlı maddelerin kabul edilebilir düzeyde olmasını sağlamak için uluslararası standartlarda belirlenmiştir.

Sintine separatörleri veya yağlı su ayrıştırıcıları, gemilerde çevre dostu bir şekilde sintine sularının yönetilmesine katkı sağlar ve deniz ekosistemlerini korumak için önemlidir. Aşağıda bu cihazların çalışma prensiplerini ve önemini daha ayrıntılı olarak açıklayabiliriz:

 1. Çalışma Prensibi: Sintine separatörleri, suyun içindeki yağı ve katı partikülleri ayrıştırmak için bir dizi fiziksel ve kimyasal işlemi kullanır. Bu işlem genellikle gravitasyon, koalesans, filtreleme ve kimyasal işlemlerin bir kombinasyonunu içerir. Yağ ve katı partiküller, bu işlemler sonucunda ayrıştırılır ve temizlenmiş su ayrılabilir hale gelir.
 2. 15 ppm Standartı: Denize deşarj edilen sintine sularındaki yağın konsantrasyonunun 15 ppm değerinin altında olması gereklidir. Bu sınırlama, deniz ekosistemine zarar verme riskini en aza indirmek için belirlenmiştir. Sintine separatörleri, bu sınırlamayı karşılamak için suyun içindeki yağı etkili bir şekilde uzaklaştırır.
 3. Deniz Çevresinin Korunması: Sintine sularındaki yağ, deniz suyunun yüzeyini kaplayarak güneş ışığı geçişini engelleyebilir, deniz canlılarını etkileyebilir ve kirliliğe yol açabilir. Sintine separatörleri sayesinde, bu tür kirlilik olaylarının önlenmesi ve deniz çevresinin korunması sağlanır.
 4. Uluslararası Standartlar: Sintine separatörleri, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen MARPOL (Deniz Çevresinin Korunması) anlaşmasının bir parçası olarak geliştirilen yönergelerle uyumlu olmalıdır. Bu yönergeler, gemi atıklarının denize deşarj edilmesini düzenler ve sıkı kurallar içerir.
 5. Çevresel İzleme ve Denetim: Gemilerdeki sintine separatörlerinin düzgün çalıştığından emin olmak için periyodik olarak bakım ve denetim yapılmalıdır. Ayrıca, gemiler, sintine deşarjlarını kayıt altına almalı ve denetimlerde bu kayıtları sunmalıdır.

Sintine separatörleri, denizcilik endüstrisinde çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden önemli bir bileşendir. Bu cihazlar, deniz ekosistemlerinin korunmasına ve deniz kirliliğinin önlenmesine katkı sağlar, böylece denizcilik sektörünün çevresel etkilerini azaltır.

 1. Atık Yönetimi: Sintine separatörleri, gemilerin atık yönetimi stratejilerinin önemli bir parçasını oluşturur. Bu cihazlar, gemi atıklarının denize uygun bir şekilde deşarj edilmesini sağlar, böylece gemilerin sürdürülebilir bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
 2. Kara Sularının Korunması: Sintine separatörleri sadece denizlerin korunmasına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda kara sularının (örneğin, limanlarda veya kıyı bölgelerinde) temiz tutulmasına da yardımcı olur. Bu, kıyı bölgelerinde deniz suyunun kalitesini korumak ve yerel ekosistemlere zarar vermemek için önemlidir.
 3. Uluslararası Uyum: Sintine separatörleri ve diğer deniz çevresi koruma ekipmanları, uluslararası düzeyde belirlenen standartlara uyum sağlamak zorundadır. Bu, gemi işletmecilerinin uluslararası sularda seyir yaparken de uygun çevresel standartlara uymalarını sağlar.
 4. Çevresel Bilinç: Sintine separatörleri, denizcilik sektöründe çevresel bilincin artmasına da katkıda bulunur. Gemilerin mürettebatı ve sahipleri, çevresel sorumluluklarını daha iyi anlamak ve çevre dostu uygulamaları benimsemek için eğitilirler.

Sonuç olarak, sintine separatörleri veya yağlı su ayrıştırıcıları, gemilerin deniz çevresini korumak ve denizcilik sektörünün çevresel etkilerini azaltmak için kullandığı kritik bir teknolojidir. Bu cihazlar, denizcilik endüstrisinde çevresel sürdürülebilirliği teşvik eder ve deniz ekosistemlerinin korunmasına katkıda bulunur. Ayrıca, uluslararası düzeyde belirlenen çevresel standartlara uyum sağlayarak denizcilik sektörünün çevre dostu bir şekilde işlemesini sağlarlar.