Gemi Ana Makineleri 6. Test /51 soru

1. Dizel makinelerine aşırı doldurma uygulandığı zaman, aşağıdaki yararlardan hangisi sağlanmaz?

 
 
 
 
 

2. Orta devirli ana dizel makinelerinin büyük bir bölümünde ilk hareketten önce, aşağıda
belirtilenlerden hangisi uygulanmalıdır ?

 
 
 
 
 

3. Yüksek güçlü, ağır devirli dizel makinelerinin yağlanmayan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

4. Portlarla donatılmış iki zamanlı makinelerde kayıp strokun boyu neye eşittir?

 
 
 
 
 

5. Kinistin valftan alınan su ile soğutma sağlanan ve sonra suyun disçarç valfından denize atıldığı
soğutma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

6. Makinenin operasyonu sırasında yağlama yağı pompasının yağı samp tanktan alamaması veya
devrede gerekli basıncı oluşturamamasının nedeni nedir ?

 
 
 
 
 

7. İlk hareketin basınçlı hava ile yapıldığı bir makinede,ilk hareketten hemen önce yapılması gereken
ne olmalıdır ?

 
 
 
 
 

8. İki stroklu dizel makinelerine aşırı doldurma nasıl uygulanabilir ?

 
 
 
 
 

9. Dizel makinelerinde tutuşma gecikmesinin standart boyu kaç derecedir ?

 
 
 
 
 

10. Bir dizel makinesinde yakıt silindirlere çok erken püskürtülürse, aşağıdakilerden hangisi meydana
gelir?

 
 
 
 
 

11. Dizel makinelerinde çok yüksek viskoziteli yağlama yağı kullanılması makinede hangi sonucu
doğuracaktır?

 
 
 
 
 

12. Günümüzde modern dizel makinelerinin tümü Diesel ve Otto çevrimlerinin birleşimi olan karışık
çevrimle çalışmaktadırlar. Bu çevrimde sıkıştırma ile yanma nasıl gerçekleşir ?

 
 
 
 
 

13. Çalışmakta olan bir dizel makinesinde, silindir kaveri su sirkülasyon kanallarında hava cepleri
oluşmasının etkisi nedir?

 
 
 
 
 

14. Tornaçark operasyonları sırasında,aşağıdakilerden hangisi açılmalıdır ?

 
 
 
 
 

15. Eğer makine ilk hareket havası verilmesine rağmen çalışmıyorsa bunun sebebi aşağıdaki
şıklardan hangisidir ?

 
 
 
 
 

16. Seyir sırasında daha sıcak bir su veya denize giren bir geminin bacasında duman görülmesinin
sebebi nedir

 
 
 
 
 

17. Seyir sırasında daha sıcak bir su veya denize giren bir geminin ana makinesinde ne gibi sorunlar
oluşur ?

 
 
 
 
 

18. Türboşarjlı,iki stroklu ve ağır devirli dizel makinelerinde süperşarj havasının maksimum basıncı
kaç bardır ?

 
 
 
 
 

19. Dizel makinelerinde,süperşarj havası basıncı hangi değerden küçük olduğunda iç soğutucu veya
interkulere gerek yoktur ?

 
 
 
 
 

20. Dört stroklu dizel makinelerinde süperşarj havası basıncı hangi sınırlar arasında değişir ?

 
 
 
 
 

21. Tüm dizel makinelerinde süperşarj havası sıcaklığının sayısal değeri 25°-50°C arasında
tutulmaktadır.Eğer süperşarj havası sıcaklığı sözü edilen minimum değerden çok daha küçük
olursa,izlenenlerden hangisi oluşur ?

 
 
 
 
 

22. Dört zamanlı bir dizel motorunun valf ayarı aşağıdaki hangi periyotta yapılmalıdır?

 
 
 
 
 

23. Doğal emişli dizel makinelerine süperşarj uygulandığı zaman,aşağıda belirtilenlerden hangisi
gerçekleşir ?

 
 
 
 
 

24. Yüksek güçlü dizel makinelerinde türboşarjer gaz türbinlerinin temizlenmesinde,aşağıda verilen
maddelerden hangisi kullanılır ?

 
 
 
 
 

25. Aşağıdaki durumlardan hangisi,onarım için türboşarjerin sökülmesini gerektirir ?

 
 
 
 
 

26. Türboşarjer ile donatılmış bir dizel makinesinde,hava filtresi temizlenirken hangi önlem alınmalıdır?

 
 
 
 
 

27. Dört zamanlı bir makinede egzoz stroku alt ölü noktadan 300 önce başlamakta ve üst ölü noktadan
200 sonra sona ermektedir. Bu durumda egzoz stroku krank açısı türünden kaç derecelik bir süre
içinde oluşmaktadır?

 
 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi,türboşarjer türbininin kanatlarında kurum birikimine neden olur ?

 
 
 
 
 

29. Dizel makinelerinde kullanılan yağlama yağlarında aşırı miktarda yakıt biriktiği zaman yapılması
gereken ne olmalıdır ?

 
 
 
 
 

30. Gemi dizel makinelerinde kullanılmakta olan deterjan türü yağlama yağları ne zaman
değiştirilmelidir ?

 
 
 
 
 

31. Dizel makinelerinde kullanılmakta olan yağlama yağının alevlenme noktasının yükselmesi neyin
belirtisidir ?

 
 
 
 
 

32. 7200 krank açısında bir iş oluşturan motor kaç zamanlıdır?

 
 
 
 
 

33. Klâs kuruluşları, dizel makinelerinin yakıt sistemlerindeki su ve yabancı maddeleri çıkarmak
amacıyla makine dairelerine dreyn valfları donatılmasına müsaade ederler.Bu valflar nasılolmalıdır?

 
 
 
 
 

34. Dizel makinelerinin yüksek basınçlı yakıt devrelerinde conta olarak hangi tür malzeme
kullanılmalıdır ?

 
 
 
 
 

35. Pistonlarının hem alt ve hem de üst yüzünde iş oluşturan makineler aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

36. Doğru akımlı süpürmeli bir dizel motorunda egzoz yanma sonucu oluşan gazlar aşağıdaki
elemanlardan hangisi ile silindir dışına atılır?

 
 
 
 
 

37. Dizel yakıtlarının setan sayılarını yükseltmek için kullanılan katkı maddelerine örnek
aşağıdakilerden hangisidir ?

 
 
 
 
 

38. Yüksek devirli dizel makinelerinde,kontrolsuz yanma veya anî basınç yükselmesi
periyodunda,yanma basıncının krank açısı türünden artış miktarı ne kadardır ?

 
 
 
 
 

39. Alçak setan sayısına sahip olan dizel yakıtları aşağıda belirtilenlerden hangisine neden olur ?

 
 
 
 
 

40. Normal veya aşırı olmayan süperşarjda bir dizel makinesinin gücü hangi oranlarda artar ?

 
 
 
 
 

41. Motorlarda deniz suyu ile soğutmanın sağlandığı devrelere ne ad verilir?

 
 
 
 
 

42. Port ve helis kontrollu bir yakıt püskürtme pompasının bakımı yapılırken pompa plecerinin
değiştirilmesi gerekirse,aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır ?

 
 
 
 
 

43. Alcap sisteminde yakıtın separasyonu için hangi tür separatör kullanılır ?

 
 
 
 
 

44. Türboşarjlı bir dizel makinesinin egzoz siteminin görevi nedir ?

 
 
 
 
 

45. Bir gemi dizel makinesinin kapatılmadan önce eğer mümkünse bir kaç dakika boşta çalıştırılması
zorunluluğunun sebebi nedir ?

 
 
 
 
 

46. Titreşim hasarını önlemek için dizel makinelerinin yakıt besleme devrelerinde neler kullanılır?

 
 
 
 
 

47. Dizel makinelerinin gzoz sistemlerindeki yanma ürünlerinin,çiyleşme noktalarının altına kadar
soğutulması,makinede ne gibi bir sorun oluşturur ?

 
 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi skoç tipi bir kazanın bölümlerinden değildir?

 
 
 
 
 

49. Kazanlarda yakıtı hava ile karıştırıp ocağa püskürten cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

50. Bir dizel makinesi ilk hareket sırasında düzgün olarak dönüyor,fakat yakıt verildiğinde derhal stop
ediyorsa,hata hangi sistemdedir ?

 
 
 
 
 

51. Kazan suyu yüzeyindeki köpük, yağ vb.nin toplanarak kazan dışına atıldığı kabın adı nedir?

 
 
 
 
 

Soru 1 den 51